• Welcome!
Total books

Book Detail

90 Dakikada Sokrates Sented by Shon

Download 90 Dakikada Sokrates free book as pdf format

90 Dakikada Sokrates

Sokrates, bütün insanların mutluluk için çaba gösterdikleri bilgisini vermişti. Mutluluğu elde etmek veya edememek ruhların durumuna bağlıdır. Sadece iyi ruh mutluluğa erişir.

İyi olmayan insanlar, iyi görünen, aslında olmayan nesnelere bürünmüş insanlardır.
Düşüncelerimiz dünya yerine kendi üzerimizde yoğunlaşmalıydı. Bu nedenle Delfi'ye özgü eski bir sloganı benimsemişti: "Gnothi Seauton" (Kendini Tanı).

Book year:

Book pages: 80

ISBN: 9757809292

Book language: tr

File size: 440.80 KB

File type: pdf

Published: 28 July 2018 - 12:30