• Welcome!
Total books
Book Detail
Download Gəncənin Dastanı-2 free book as pdf format

Gəncənin Dastanı-2

Ədəbii-bədii, tarixi salnamə olan " Gəncənin Dastanı-2" kitabı Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin üzvü, tanınmış şair Mikayıl Yanarın oxucularla onbirinci görüşüdür. This link for educational purpose only. Please remove file from your computer after familiarization.

Ədəbii-bədii, tarixi salnamə olan " Gəncənin Dastanı-2"  kitabı Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin üzvü, tanınmış şair Mikayıl Yanarın oxucularla onbirinci görüşüdür. Yaradıcılığının ana xətti vətən, yurd sevgisi, yüksək insani münasibətlər, tarixi şəxsiyyətlər, sədaqət, vəfa, vətənpərvərlik, xeyirxahlıq, üstündə köklənən şair, "Gəncənin Dastanı-2" kitabında da vurğunu olduğu qədim Gəncənin keçmişini və bu gününü məhəbbətlə, sevə-sevə tərənnüm etmişdir. Kitabda Gəncənin tanınmış şairləri, yazıçıları, rəssamları, bəstəkarları, müğənniləri, heykəltaraşları, aktyorları, elm və təhsil işçiləri, partiya və dövlət xadimləri haqqında maraqlı yazılar toplanmışdır.

Book year:

Book pages: 508

Book language: az

File size: 6.31 MB

File type: pdf

Published: 05 January 2019 - 13:46