• Welcome!
Total books

Book Detail

İyinin ve Kötünün Ötesinde Sented by Musa

Download İyinin ve Kötünün Ötesinde free book as pdf format

İyinin ve Kötünün Ötesinde

Bu eser Nietzche'nin felsefesini özetleme girişimidir. Dokuz bölümden oluşan bu kitap Nietzche'nin stil ve düşüncesini kapsamlı bir şekilde okuyucuya aktarmak için tasarlanmıştır.

Felsefesinin merkezini oluşturan şey, kişinin coşkun enerjisini sömüren her türlü öğretinin, toplumsal olarak ne kadar geçerli olursa olsun sorgulanarak "hayatın evetlenmesi"dir. Hakikatin değeri ve nesnelliği üzerine yürüttüğü kökten sorgulaması, geniş çaplı yorumların odağını oluşturur.

Book year:

Book pages: 272

ISBN: 6054962907

Book language: tr

File size: 763.41 KB

File type: pdf

Published: 27 July 2018 - 08:30