• Welcome!
Total books
Book Detail
Download Meksikal Devrimci free book as pdf format

Meksikal Devrimci

Jack London, kendisine sahip çıkan, sorunlarına sahip çıkan insanların yaşamlarını konu edinerek okurun gönlünde yatana yaklaşabilmiştir. Çağdaş insan ne denli yapma, yaratma, başarma heyecanı içindeyse Jack London bunun düşünü, imgesini, örneğini bir adım ileri götürmüştür hep. Başka bir deyişle Jack London yazını olumlu, üretken bir yaşamın ufkunu genişletir önümüzde. This link for educational purpose only. Please remove file from your computer after familiarization.

Jack London, kendisine sahip çıkan, sorunlarına sahip çıkan insanların yaşamlarını konu edinerek okurun gönlünde yatana yaklaşabilmiştir. Çağdaş insan ne denli yapma, yaratma, başarma heyecanı içindeyse Jack London bunun düşünü, imgesini, örneğini bir adım ileri götürmüştür hep. Başka bir deyişle Jack London yazını olumlu, üretken bir yaşamın ufkunu genişletir önümüzde. 
Jack London, elbette, insanlık sarmal gelişme çağına erene değin tutkuyla okunacak.

Book year:

Book pages: 174

Book language: tr

File size: 3.94 MB

File type: pdf

Published: 11 October 2017 - 21:00