• Welcome!
Total books
Book Detail
Download Milli_birlik free book as pdf format

Milli_birlik

Sənin öhdəndə böyük bir vəzifə var. Səndən əwəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı, onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki: - Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz! This link for educational purpose only. Please remove file from your computer after familiarization.

Sənin öhdəndə böyük bir vəzifə var. Səndən əwəlki nəsil
yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı, onu min
müşkülatla ucaldaraq dedi ki:
- Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!
Əlbəttə ki, sən onun bu ümidini qırmayacaq, bu gün
parlament binası üzərindən Azərbaycan türklərinin yanıq
ürəklərinə enmiş bu bayrağı təkrar o bina üzərinə dikəcək və
bu yolda
- Ya qazi və ya şəhid olacaqsan!

Book year:

Book pages: 88

Book language: az

File size: 4.27 MB

File type: pdf

Published: 01 October 2017 - 11:40