• Welcome!
Total books

AbeBooks Weird Book Room

Book Detail

Milli_birlik Sented by Luis

Download Milli_birlik free book as pdf format

Milli_birlik

Sənin öhdəndə böyük bir vəzifə var. Səndən əwəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı, onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki: - Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!

Sənin öhdəndə böyük bir vəzifə var. Səndən əwəlki nəsil
yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı, onu min
müşkülatla ucaldaraq dedi ki:
- Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!
Əlbəttə ki, sən onun bu ümidini qırmayacaq, bu gün
parlament binası üzərindən Azərbaycan türklərinin yanıq
ürəklərinə enmiş bu bayrağı təkrar o bina üzərinə dikəcək və
bu yolda
- Ya qazi və ya şəhid olacaqsan!

Book year:

Book pages: 88

Book language: az

File size: 4.27 MB

File type: pdf

Published: 01 October 2017 - 11:40