• Welcome!
Total books

SHOP NOW!

Book Detail

Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu Sented by Luis

Download Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu free book as pdf format

Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu

Kişi yaşamını tanrılar düzene koyar, kendileri de yalnız başlarına, yine kendilerine yeten tanrısal bir ortamda, tanrısal düzeye uygun olarak yaşarmış.

Varoluş, tanrıların ışıyan aydınlığında, kendi özü içinde, bir çaba niteliğinde sezilir.

Book year:

Book pages: 160

ISBN: 9754680612

Book language: tr

File size: 384.43 KB

File type: pdf

Published: 26 July 2018 - 10:30