• Welcome!
Total books

Academic

Academic Articles
60
Anthropology
1
Communications
4
Economics
146

Engineering
83
History
88
Humanities and Arts
26
LGBT Studies
1

Mathematics
40
Medical and Health
59
Memoirs & Biography
65
Philosophy
157

Postmodernism
1
Psychology & Culture
118
Religion
82
Science
188

Sociology
100
Teacher's Resources
2
Technology
30
Travel
21

Encyclopedia
6
Dictionary
14
Sort by
Işık Doğudan Gelir
Işık Doğudan Gelir Sented by Luis

Işık Doğudan Gelir, siyasî, felsefî, dogmatik herhangi bir inancın peşinde olmayan, başka milletlere, başka fikirlere, başka düşünce ve duyma tarzlarına sonsuz bir tecessüs besleyen bir Cemil Meriç klasiği, tüm diğer eserleri gibi.

Yürümenin Felsefesi
Yürümenin Felsefesi Sented by Paul

“Yaşamak için ayağa kalkmamışken, yazmak için oturmak nasıl da beyhudedir.” Henry David Thoreau

Felsefenin Tesellisi
Felsefenin Tesellisi Sented by Musa

Alain de Botton, Felsefenin Tesellisi'nde günlük yaşamın bize en çok acı veren sorunları için rahatlıkla felsefeye başvurabileceğimizi kanıtlıyor, bütün zamanların en büyük düşünürlerini seçip, bu dahilerin yazdıkları arasında günlük yaşama ilişkin bilgece yaklaşımları bir araya getiriyor. Felsefe ile edebiyat aynı potada erirken ortaya şaşırtıcı derecede esprili, ama aynı zamanda rahatlatıcı bir yapıt çıkıyor.

Вилки вместо ножей. Простой путь к здоровью

В чем секрет долгой, здоровой и активной жизни? Ответ – в том, что вы едите. Участники проекта «Вилки вместо ножей», среди которых автор бестселлера «Китайское исследование» Колин Кэмпбелл, выяснили, что всего лишь одно простое изменение в вашем питании может избавить вас от большинства проблем со здоровьем в настоящем и будущем. Какое? Переход на цельные растительные продукты. Даже если вы слишком привыкли к жирному, соленому и сладкому, эта книга поможет вам отказаться от такой пищи и перейти на растительные продукты всего за несколько недель. Возьмите свою жизнь в свои руки уже сейчас. На русском языке публикуется впервые. В нашей библиотеке вы можете бесплатно почитать книгу « Вилки вместо ножей. Простой путь к здоровью ». Чтобы читать онлайн книгу « Вилки вместо ножей. Простой путь к здоровью » перейдите по указанной ссылке. Приятного Вам чтения.

Epinomis
Epinomis Sented by Michael

Konuşanlar: Giritli Kleinias, Atinalı bir yabancı ve Lakedaimonlu Megillos'tur. Bilgeliğin ne olduğuna ve ona ne şekilde ulaşılacağıyla ilgili bir sorgulamayla başlar diyalog.

Eğitimci Olarak Schopenhauer
Eğitimci Olarak Schopenhauer Sented by Michael

Pek çok ülkeyi ve ulusu ve birkaç kıtayı görmüş olan bir gezgine, tüm insanlığın ortak özellikleri olarak ne tür nitelikleri keşfettiği sorulduğunda şöyle cevap vermişti: "tembelliğe meyillidirler."

Bilim ve Bilgelik
Bilim ve Bilgelik Sented by Musa

Zerrelerden kürelere hiçbir zaman bilmediğimiz kadar çok şey biliyoruz. Ne var ki hakkında kırık dökük bilgi sahibi olunan bunca şey ancak cehaleti dağıtmaya yetiyor, hamakat baki kalıyor.

Aristos Yaşam Üzerine Notlar

Fowles, kitabında insan özgürlüğünün kendini ortaya koyduğu çeşitli biçimleri irdeliyor ve bu arada, sözgelimi "nemo" gibi, Freud kökenli gölgede kalmış kimi kavramları da, yeni bir boyut - siyasal boyut - katarak geliştiriyor. Fowles'a göre, sanatın kılgısı ve deneyimi, insan için bilimin kullanımı ve bilgisi kadar önemlidir ve sanatın insan için özel değeri onun gerçekliğe bilimden daha yakın olmasıdır. Sanatın en iyi ele geçirdiği şey zamandır. Bir başka deyişle, insan hayatının boşunalığının, gelip geçiciliğinin asli duygusu olan nemo en iyi "sanat" aracılığıyla ortadan kaldırılmış olur.

Ahlakın Soykütüğü
Ahlakın Soykütüğü Sented by Shon

“Biz yani; idrak edenler, kendimizi tanımıyoruz, kendimiz kendimizi: Bunun da bir sebebi var: Hiçbir zaman kendimizi aramadık ki- bir gün kendimizi bulabilmemiz nasıl mümkün olsun?

Hukuk Felsefesinin Prensipleri

“Hegel, antik site idealini hiçbir zaman terk etmemiştir. 0, yalnızca, bu ideali çağdaş realite ile, toplum içinde giderek daha önemli bir rol oynayan bir burjuvazinin varlığı ile uzlaştırmak istemiştir.

Kapitalizm: Bilinmeyen İdeal

Sosyalizmin teorisini kuranlarla ilgili en gereksiz ayrıntılar bile bilinirken, kapitalizm hakkında nerdeyse hiçbir şey bilinmez.

Genel Teori  İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi

... iktisatçılar, uluslararası işbölümünün meyvelerinin elde edilmesini sağlayan ve aynı zamanda da farklı milletlerin çıkarlarını uyumlu hale getiren mevcut uluslararası sistemi alkışlama alışkanlığında olmalarına karşın, söz konusu sistemin daha az yarar sağlayan bir etkisini gizliyorlardı.

İslam'ın Krizi
İslam'ın Krizi Sented by Michael

"Müslümanlar kadar Müslüman olmayan okurlar için de takdirde şayan bir eser." - The New York Times Book Review

Nurjuvazi
Nurjuvazi Sented by Luis

Haramla beslenmiş vücut cennete giremez Hz. Muhammed

Akıl Tutulması
Akıl Tutulması Sented by Luis

Akıl Tutulması, Frankfurt Toplumsal Araştırma Enstitüsü'nün ve kurucusu Max Horkheimer'in (1895-1973) temel yapıtlarındandır. Kitap, yazarın ülkesini terketmek zorunda kaldığı İkinci Dünya Savaşı yıllarında, ABD'de, Avrupa felsefe geleneğine yabancı Amerikalı okurların düzeyi göz önünde tutularak ve İngilizce olarak yazılmıştır. Belki de bu yüzden, 'zorluğuyla' ünlü Frankfurt Okulu kuramcılarının en açık, en 'kolay' metinlerinden biridir.

Я всегда знаю, что сказать. Книга-тренинг по успешным переговорам

Перед вами – интерактивная книга-тренинг по переговорам. В ее основе лежит сильная теоретическая база, которую отлично дополняют яркие, живые примеры и упражнения. Книга построена таким образом, что сразу после выполнения задания вы можете получить обратную связь от автора с ценными комментариями и замечаниями. С ее помощью вы изучите основные стратегии перехвата, удержания и управления вниманием в сложных переговорных ситуациях, а также отработаете на практике навыки, позволяющие контролировать протекание любых, даже жестких переговоров. «Я всегда знаю, что сказать» станет вашим инструментом ведения переговоров, личным арсеналом «боевых приемов». В нашей библиотеке вы можете бесплатно почитать книгу « Я всегда знаю, что сказать. Книга-тренинг по успешным переговорам ». Чтобы читать онлайн книгу « Я всегда знаю, что сказать. Книга-тренинг по успешным переговорам » перейдите по указанной ссылке. Приятного Вам чтения.

Dolphin Music
Dolphin Music Sented by Paul

The year is 2051. CONTROL, the government of Europe, keeps everyone happy in a virtual reality.

Sagehood: The Contemporary Significance of Neo-Confucian Philosophy

Neo-Confucianism is the sophisticated revival of Confucian theorizing, responding to challenges from Buddhism and Daoism, which began around 1000 C.E. and came to dominate the Chinese intellectual scene for centuries thereafter. What would happen if we took Neo-Confucianism and its central ideal of sagehood seriously as contemporary philosophy? Sagehood represents supreme human virtue: a flawless, empathetic responsiveness to every situation in which one finds oneself. How could this be possible? How might one work toward such a state? According to Neo-Confucians, we should all strive to become sages, whether or not we ultimately achieve it. Taking neo-Confucianism seriously means to explore the ways that its theories of psychology, ethics, education, and politics engage with the views of contemporary philosophers. Angle's book is therefore both an exposition of Neo-Confucian philosophy and a sustained dialogue with many leading Western thinkers--and especially with those philosophers leading the current renewal of interest in virtue ethics. The book's significance is two-fold: it argues for a new stage in the development of contemporary Confucian philosophy, and it demonstrates the value to Western philosophers of engaging with the Neo-Confucian tradition. "Rarely is a work in comparative philosophy itself an original philosophical contribution. But that is the case in this instance in which Angle brings Neo-Confucian philosophy into fruitful conversation with contemporary Western, virtue-ethics based analytic philosophers.The result is a presentation of Neo-Confucianism that advances it beyond any previous Neo-Confucian: Angle is the best in the line so far, at least among those writing or written about in English." - Robert Cummings Neville, The Review of Metaphysics "This book does an outstanding job of engaging a wide range of sources not only from different areas of philosophy (such as virtue ethics and Chinese philosophy) but also from the disciplines of religious studies and Asian studies. Indeed, one thing that makes this book worth reading is the way it puts new and interesting sources into conversation with one another in order to shed new light on the topics at hand. While this work is certainly recommended for specialists in comparative ethics and Chinese philosophy, it is also a resource for philosophers interested in learning how non-Western philosophy might potentially contribute to work in ethics today." - Eric Cline, Mind

New Horizons in Eastern Humanism

China now attracts global attention in direct proportion to its increasing economic and geopolitical power. But for millennia, the philosophy which has shaped the soul of China is not modern Communism, or even new forms of capitalism, but rather Confucianism. And one of the most striking phenomena relating to China's ascendancy on the world stage is a burgeoning interest, throughout Asia and beyond, in the humanistic culture and values that underlie Chinese politics and finance: particularly the thought of Confucius passed on in the Analects. In this stimulating conversation, two leading thinkers from the Confucian and Buddhist traditions discuss the timely relevance of a rejuvenated Confucian ethics to some of the most urgent issues in the modern world: Sino/Japanese/US relations; the transformation of society through education and dialogue; and the role of world religions in promoting human flourishing. Exploring correspondences between the Confucian and Buddhist world-views, the interlocutors commit themselves to a view of spirituality and religion that, without blurring cultural difference, is focused above all on the ""universal heart"": on harmony between people and nature that leads to peace and to a hopeful future for all humanity.

Sort by