• Welcome!
Total books

Academic

Academic Articles
75
Anthropology
2
Communications
4
Economics
146

Engineering
88
Environment
4
History
88
Humanities and Arts
57

LGBT Studies
1
Mathematics
48
Medical and Health
68
Memoirs & Biography
65

Philosophy
157
Postmodernism
1
Psychology & Culture
118
Religion
82

Science
189
Sociology
100
Teacher's Resources
3
Technology
31

Travel
21
Encyclopedia
6
Dictionary
14
Sort by
Aristos Yaşam Üzerine Notlar

Fowles, kitabında insan özgürlüğünün kendini ortaya koyduğu çeşitli biçimleri irdeliyor ve bu arada, sözgelimi "nemo" gibi, Freud kökenli gölgede kalmış kimi kavramları da, yeni bir boyut - siyasal boyut - katarak geliştiriyor. Fowles'a göre, sanatın kılgısı ve deneyimi, insan için bilimin kullanımı ve bilgisi kadar önemlidir ve sanatın insan için özel değeri onun gerçekliğe bilimden daha yakın olmasıdır. Sanatın en iyi ele geçirdiği şey zamandır. Bir başka deyişle, insan hayatının boşunalığının, gelip geçiciliğinin asli duygusu olan nemo en iyi "sanat" aracılığıyla ortadan kaldırılmış olur.

Ahlakın Soykütüğü
Ahlakın Soykütüğü Sented by Shon

“Biz yani; idrak edenler, kendimizi tanımıyoruz, kendimiz kendimizi: Bunun da bir sebebi var: Hiçbir zaman kendimizi aramadık ki- bir gün kendimizi bulabilmemiz nasıl mümkün olsun?

Hukuk Felsefesinin Prensipleri

“Hegel, antik site idealini hiçbir zaman terk etmemiştir. 0, yalnızca, bu ideali çağdaş realite ile, toplum içinde giderek daha önemli bir rol oynayan bir burjuvazinin varlığı ile uzlaştırmak istemiştir.

Kapitalizm: Bilinmeyen İdeal

Sosyalizmin teorisini kuranlarla ilgili en gereksiz ayrıntılar bile bilinirken, kapitalizm hakkında nerdeyse hiçbir şey bilinmez.

Genel Teori  İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi

... iktisatçılar, uluslararası işbölümünün meyvelerinin elde edilmesini sağlayan ve aynı zamanda da farklı milletlerin çıkarlarını uyumlu hale getiren mevcut uluslararası sistemi alkışlama alışkanlığında olmalarına karşın, söz konusu sistemin daha az yarar sağlayan bir etkisini gizliyorlardı.

İslam'ın Krizi
İslam'ın Krizi Sented by Michael

"Müslümanlar kadar Müslüman olmayan okurlar için de takdirde şayan bir eser." - The New York Times Book Review

Nurjuvazi
Nurjuvazi Sented by Luis

Haramla beslenmiş vücut cennete giremez Hz. Muhammed

Akıl Tutulması
Akıl Tutulması Sented by Luis

Akıl Tutulması, Frankfurt Toplumsal Araştırma Enstitüsü'nün ve kurucusu Max Horkheimer'in (1895-1973) temel yapıtlarındandır. Kitap, yazarın ülkesini terketmek zorunda kaldığı İkinci Dünya Savaşı yıllarında, ABD'de, Avrupa felsefe geleneğine yabancı Amerikalı okurların düzeyi göz önünde tutularak ve İngilizce olarak yazılmıştır. Belki de bu yüzden, 'zorluğuyla' ünlü Frankfurt Okulu kuramcılarının en açık, en 'kolay' metinlerinden biridir.

Я всегда знаю, что сказать. Книга-тренинг по успешным переговорам

Перед вами – интерактивная книга-тренинг по переговорам. В ее основе лежит сильная теоретическая база, которую отлично дополняют яркие, живые примеры и упражнения. Книга построена таким образом, что сразу после выполнения задания вы можете получить обратную связь от автора с ценными комментариями и замечаниями. С ее помощью вы изучите основные стратегии перехвата, удержания и управления вниманием в сложных переговорных ситуациях, а также отработаете на практике навыки, позволяющие контролировать протекание любых, даже жестких переговоров. «Я всегда знаю, что сказать» станет вашим инструментом ведения переговоров, личным арсеналом «боевых приемов». В нашей библиотеке вы можете бесплатно почитать книгу « Я всегда знаю, что сказать. Книга-тренинг по успешным переговорам ». Чтобы читать онлайн книгу « Я всегда знаю, что сказать. Книга-тренинг по успешным переговорам » перейдите по указанной ссылке. Приятного Вам чтения.

Dolphin Music
Dolphin Music Sented by Paul

The year is 2051. CONTROL, the government of Europe, keeps everyone happy in a virtual reality.

Sagehood: The Contemporary Significance of Neo-Confucian Philosophy

Neo-Confucianism is the sophisticated revival of Confucian theorizing, responding to challenges from Buddhism and Daoism, which began around 1000 C.E. and came to dominate the Chinese intellectual scene for centuries thereafter. What would happen if we took Neo-Confucianism and its central ideal of sagehood seriously as contemporary philosophy? Sagehood represents supreme human virtue: a flawless, empathetic responsiveness to every situation in which one finds oneself. How could this be possible? How might one work toward such a state? According to Neo-Confucians, we should all strive to become sages, whether or not we ultimately achieve it. Taking neo-Confucianism seriously means to explore the ways that its theories of psychology, ethics, education, and politics engage with the views of contemporary philosophers. Angle's book is therefore both an exposition of Neo-Confucian philosophy and a sustained dialogue with many leading Western thinkers--and especially with those philosophers leading the current renewal of interest in virtue ethics. The book's significance is two-fold: it argues for a new stage in the development of contemporary Confucian philosophy, and it demonstrates the value to Western philosophers of engaging with the Neo-Confucian tradition. "Rarely is a work in comparative philosophy itself an original philosophical contribution. But that is the case in this instance in which Angle brings Neo-Confucian philosophy into fruitful conversation with contemporary Western, virtue-ethics based analytic philosophers.The result is a presentation of Neo-Confucianism that advances it beyond any previous Neo-Confucian: Angle is the best in the line so far, at least among those writing or written about in English." - Robert Cummings Neville, The Review of Metaphysics "This book does an outstanding job of engaging a wide range of sources not only from different areas of philosophy (such as virtue ethics and Chinese philosophy) but also from the disciplines of religious studies and Asian studies. Indeed, one thing that makes this book worth reading is the way it puts new and interesting sources into conversation with one another in order to shed new light on the topics at hand. While this work is certainly recommended for specialists in comparative ethics and Chinese philosophy, it is also a resource for philosophers interested in learning how non-Western philosophy might potentially contribute to work in ethics today." - Eric Cline, Mind

New Horizons in Eastern Humanism

China now attracts global attention in direct proportion to its increasing economic and geopolitical power. But for millennia, the philosophy which has shaped the soul of China is not modern Communism, or even new forms of capitalism, but rather Confucianism. And one of the most striking phenomena relating to China's ascendancy on the world stage is a burgeoning interest, throughout Asia and beyond, in the humanistic culture and values that underlie Chinese politics and finance: particularly the thought of Confucius passed on in the Analects. In this stimulating conversation, two leading thinkers from the Confucian and Buddhist traditions discuss the timely relevance of a rejuvenated Confucian ethics to some of the most urgent issues in the modern world: Sino/Japanese/US relations; the transformation of society through education and dialogue; and the role of world religions in promoting human flourishing. Exploring correspondences between the Confucian and Buddhist world-views, the interlocutors commit themselves to a view of spirituality and religion that, without blurring cultural difference, is focused above all on the ""universal heart"": on harmony between people and nature that leads to peace and to a hopeful future for all humanity.

Our Minds, Our Selves: A Brief History of Psychology

An original history of psychology told through the stories of its most important breakthroughs and the people who made them Advances in psychology have revolutionized our understanding of the human mind. Imaging technology allows researchers to monitor brain activity, letting us see what happens when we perceive, think, and feel. But technology is only part of how ideas about the mind and brain have developed over the past century and a half. In Our Minds, Our Selves, distinguished psychologist and writer Keith Oatley provides an engaging, original, and authoritative history of modern psychology told through the stories of its most important breakthroughs and the men and women who made them. Our Minds, Our Selves traverses a fascinating terrain: forms of conscious and unconscious knowledge; brain physiology; emotion; stages of mental development from infancy to adulthood; language acquisition and use; the nature of memory; mental illness; morality; free will; creativity; the mind at work in art and literature; and, most important, our ability to cooperate with one another. Controversial experiments--such as Stanley Milgram's investigation of our willingness to obey authority and inflict pain and Philip Zimbardo and his colleagues' study of behavior in a simulated prison―are covered in detail. Biographical sketches illuminate the thinkers behind key insights and turning points: historical figures such as Hermann Helmholtz, Charles Darwin, Sigmund Freud, Jean Piaget, B. F. Skinner, and Alan Turing; leading contemporaries such as Geoffrey Hinton, Michael Tomasello, and Tania Singer; and influential people from other fields, including Margaret Mead, Noam Chomsky, Jane Goodall, and Gabrielle Starr. Enhancing our understanding of ourselves and others, psychology holds the potential to create a better world. Our Minds, Our Selves tells the story of this most important of sciences in a new and appealing way.

How Psychology Works: The Facts Visually Explained (How Things Work)

Using straightforward definitions and clear, striking visuals, this book makes the workings of the brain easy to understand and shows what happens when things go wrong, with information on disorders such as anxiety and paranoia, as well as explanations of the different therapies that are used to treat them, from CBT to psychoanalysis, group therapy to art therapy. How Psychology Works explains hundreds of psychological terms clearly and simply, such as neurosis, psychosis, psychopathy, self-efficacy, flow, human factors, and false memory syndrome. It also includes an introduction to the different approaches psychologists use to understand how we behave and think and a detailed look at how the brain influences behavior and psychological health. With its combination of bold infographics and clear, easy-to-understand text, this book explores and explains the various approaches that psychologists use to study how people think and behave, such as behaviorism, cognitive psychology, and humanism, and shows how these approaches can be applied to real-world situations. With examples from the workplace to the sports field, the courtroom to the classroom, How Psychology Works shows how psychology plays a huge role in all of our lives and offers a greater understanding of what influences behavior, thoughts, and feelings in a variety of environments and scenarios.

Cultural Psychology of Health in India: Well-being, Medicine and Traditional Health Care

Can indigenous healing practices be integrated with medical treatment to promote public health care service in India? This book offers a holistic concept of health, encompassing the four major domains such as prevention, treatment, promotion of good health and rehabilitation. It looks at the fast-growing field of research on health and well-being from a cultural psychological perspective, focusing mainly on indigenous Indian practices. It examines health care systems that have evolved in different cultural set-ups, building on prevailing values, traditions and ethos of particular societies. Straddling both theoretical and practical issues regarding illness recovery, maintenance of good health and enhancing the quality of well-being, it also looks at psychosocial barriers in rehabilitation. The study brings together two diverse streams of health care―modern medicine and traditional Indian systems, including Ayurveda, yoga and folk healing―for their complementary roles in providing holistic and affordable health care services in India.

Counseling Crime Victims: Practical Strategies for Mental Health Professionals

Dr. Miller's Counseling Crime Victims is extremely effective...and it will occupy a central spot on my bookshelf...It is really a golden find. --Society for Police and Criminal Psychology Here is the gold standard - the book for mental health clinicians helping crime victims sort through one of life's most difficult and traumatic experiences.--Richard L. Levenson, Jr., Psy.D., CTS Licensed Psychologist, New York State As more and more mental health professionals are becoming involved in the criminal justice system - as social service providers, victim advocates, court liaisons, expert witnesses, and clinical therapists - there has not been a commensurate improvement in the quality of text material to address this expanding and diverse field. Until now, students and practicing professionals have had to content themselves with either overly broad texts on criminology or trauma theory, or exceeding narrow tracts on one or another sub-area of victim services. Counseling Crime Victims provides a unique approach to helping victims of crime. By distilling and combining the best insights and lessons from the fields of criminology, victimology, trauma psychology, law enforcement, and psychotherapy, this book presents an integrated model of intervention for students and working mental health professionals in the criminal justice system. The book blends solid empirical research scholarship with practical, hit-the-ground-running recommendations that mental health professionals can begin using immediately in their daily work with victims. Counseling Crime Victims is a practical guide and reference book that working mental health clinicians will consult again and again in their daily practices. This book will also be of use to attorneys, judges, law enforcement officers, social service providers and others who work with crime victims in the criminal justice system. It can also serve as a college- and graduate-level text for courses in Psychology and Criminal Justice. Key Features of this Book: Victim assistance is becoming a full-fledged field for social workers and counselors A practical, hands-on guide which offers counselors techniques for dealing with victims of a wide variety of crimes Shows counselors how to guide their clients through the legal and judicial system

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu

Max Weber, Alman sosyo-kültürel yapısı içinde yetişmiş ve bu iklimin etkisi ile eserlerini kaleme almıştır. Buna rağmen yazmış olduğu eserler tesir bakımından Alman sınırlarını çoktan aşmıştır.

Applied Exercise Psychology: The Challenging Journey from Motivation to Adherence

Applied Exercise Psychology emphasizes the application of evidence-based knowledge drawn from the fields of exercise psychology, health psychology, clinical and counseling psychology, and exercise physiology for physical activity behavior change. The book provides readers with: theoretical bases for understanding and promoting physical activity behavior; interventions to use for facilitating physical activity behavior change and the tools for measuring the effectiveness of these interventions; cross-cultural considerations for practitioners to ensure multicultural competency; considerations to guide best practices with special populations (e.g., persons with medical conditions and persons with mental health conditions); overall applied implications and future directions. The collection builds a bridge between up-to-date research findings, relevant field experiences, and applied implications. This is the first book to cover such breadth of topics in applied exercise psychology, with chapters bringing often overlooked issues to the attention of practitioners to promote not only evidence-based practice but also responsible ethics and referral.

Sort by