• Welcome!
Total books

Academic

Academic Articles
77
Anthropology
4
Communications
4
Economics
149

Engineering
92
Environment
6
Geography
1
History
92

Humanities and Arts
61
LGBT Studies
1
Mathematics
49
Medical and Health
76

Memoirs & Biography
65
Philosophy
160
Postmodernism
1
Psychology & Culture
121

Religion
82
Science
190
Sociology
110
Teacher's Resources
3

Technology
35
Travel
22
Encyclopedia
6
Dictionary
15

Sort by
Beyond Good and Evil
Beyond Good and Evil Sented by Shon

19. Philosophers are accustomed to speak of the will as though it were the best-known thing in the world; indeed, Schopenhauer has given us to understand that the will alone is really known to us, absolutely and completely known, without deduction or addition. But it again and again seems to me that in this case Schopenhauer also only did what philosophers are in the habit of doing-he seems to have adopted a POPULAR PREJUDICE and exaggerated it.

Twelve Years a Slave
Twelve Years a Slave Sented by Michael

In his home town of Saratoga, New York, Solomon Northup, a free negro who was a skilled carpenter and violinist, was approached by two circus promoters. They offered him a brief, high-paying job as a musician with their traveling circus. Without informing his wife, who was away at work in a nearby town, he traveled with the strangers to downstate New York and Washington, D.C. Soon after arriving in the capital, he awoke to find himself drugged, bound, and in the cell of a slave pen. When Northup asserted his rights as a free man, he was beaten and warned never again to mention his free life in New York

Civil Disobedience
Civil Disobedience Sented by Luis

Henry David Thoreau's Civil Disobedience was originally published in 1849 as Resistance to Civil Government. Thoreau wrote this classic essay to advocate public resistance to the laws and acts of government that he considered unjust. The practical application of Civil Disobedience was largely ignored until the twentieth century when, at different times, Modanda Ghandi, Martin Luther King, Jr. and anti-Vietnam War activists applied Thoreau's principles.

The Prince
The Prince Sented by Luis

THE PRINCE was written by Niccolo' Machiavelli in the 1500s. It has continued to be a best seller in many languages. Presently, it is translated into modern English, with illustrations by Benjamin Martinez and an Introduction by Adolph Cso.

Beyond Good and Evil
Beyond Good and Evil Sented by Michael

Friedrich Nietzsche's Beyond Good and Evil is translated from the German by R.J. Hollingdale with an introduction by Michael Tanner in Penguin Classics.

Leviathan
Leviathan Sented by Paul

Thomas Hobbes took a new look at the ways in which society should function, and he ended up formulating the concept of political science. His crowning achievement, Leviathan, remains among the greatest works in the history of ideas. Written during a moment in English history when the political and social structures as well as methods of science were in flux and open to interpretation, Leviathan played an essential role in the development of the modern world.

THINGS NEWCOMERS NEED TO KNOW TO LIVE IN KOREA.

The Republic Of Korea is a small country on the far eastern edge of Asia. Although it ranks 109th in the world in terms of land area, the country is a center of economic activities, culture and arts in Asia.

About Korean Culture and Information Service

Korea is proud to maintain its own unique history and culture for over 5,000 years, despite the last 150 years during she survived foreign encroachment and a civil war led to division of the country. Rising from misfortune and suffering, Korea has accomplished tremendous economic growth within less than half a century, and has become an internationally recognized and respected country.

THINGS NEWCOMERS NEED TO KNOW TO LIVE IN KOREA

Korea is a historic country in East Asia; since 1945 it has been divided into two distinct sovereign states: North Korea (officially the "Democratic People's Republic of Korea") and South Korea (officially the "Republic of Korea"). Located on the Korean Peninsula, Korea is bordered by China to the northwest and Russia to the northeast. It is separated from Japan to the east by the Korea Strait and the Sea of Japan

An Invitation to Mathematics

Dresden was born in Amsterdam on November 23, 1882, into a wealthy banking family. After matriculating for three years at the University of Amsterdam he used tuition money in 1903 to book passage on a ship to New York City. He then traveled to Chicago to help a friend, arriving there on his 21st birthday. Two years later, after saving money from working at various jobs, he enrolled in the graduate program at the University of Chicago, where he earned his Ph.D. in 1909 under the direction of Oskar Bolza with thesis The Second Derivatives of the Extremal Integral.

Prince William
Prince William Sented by Michael

Prince William is rich, handsome and the future King of England!

Nadir Şah
Nadir Şah Sented by Luis

Kitab Asiyanın sonuncu böyük fatehi sayılan Nadir şahın həyat və hərbi fəaliyyətnə həsr edilmişdir. Müəllif tərəfindən Nadir şahın uşaqlıq illəri, onun sərkərdə kimi formalaşdığı mürəkkəb hərbi-siyasi şərait, onu hakimiyyətə aparan döyüş yolu, böyük bir imperiyanın yaradılması üçün tarixə sığmayan fatehliyi və nəhayət faciəli həyatı geniş şəkildə araşdırılmışdır.

Deccal
Deccal Sented by Michael

Hıristiyanlığın yaklaşımına saldıran ve gerçekleri çarpıttığı için bunun, insanlığı yozlaşmaya götürdüğünü belirten Nietzsche, İsa’yı yozlaşmamış gerçek Hıristiyan olarak gördüğünü "Deccal" içersinde ve ilginç bir biçimde ifade ediyor.

Zeka.
Zeka. Sented by Michael

Zeka bir kazanım değildir. Sen zeki doğdun. Ağaçlar kendi tarzında zekidir, kendi hayatları için yeterli zekaları vardır. kuşlar zekidir ; hayvanlarda da öyledir. Aslında dinlerin Tanrı'dan kastettikleri tek şey evrenin zeki olduğudur, her yerde gizlenmiş bir zeka olduğudur.

Sofinin Dunyasi
Sofinin Dunyasi Sented by Musa

"Sofi'nin Dünyası" yayınlandığı 1991 yılından bu yana aralarında Korece, Rusça, Japonca, Arapça gibi diller de olmak üzere kırka yakın dile çevrilmiş ve yayınlandığı her ülkede en çok satan kitap olma başarısını elde etmiştir... "Benzer insanların", yüzeysel bilgilerin geçerli olduğu çağımızda, "3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır" diyen Goethe'nin günübirlik insanlarından olmama yolunda ciddi bir adım.

Hegelin Hukuk Felsefesinin Elestirisi.

Marksizmin "tarih-öncesi" ürünlerinden biri olan ve ilk kez D. Riazanov'un gün ışığına çıkarmasından sonra, henüz sınıflar savaşımının ve proleter devrimin siyasal ve toplumsal dönüşümdeki işlevini kavramaktan uzak olması nedeniyle, bazen Marx'ın olgunluk dönemi düşüncesine karşı kullanılmak istenen bu 1843 elyazmaları, gene de devlet ile sivil toplum arasındaki ilişkilerin bilimsel bir açıklaması ve hegelci diyalektiğin materyalist bir devriklemesi üzerine ilk girişimleri içeriyor. Bu bakımdan bu yapıt, marksizm ve marksizmin doğuşuyla ilgilenen herkes için son derece önemli bir belge oluşturuyor.

Sorgulayan Denemeler.
Sorgulayan Denemeler. Sented by Michael

Düşünce özgürlüğü lehindeki temel sav, bütün inançlarımızın kuşku götürür olmasıdır...

Utopia
Utopia Sented by Michael

Sir Thomas More, Sokrates'e benzetilmek onurunu kazanan ender kişilerden biridir. Onun ölümsüz yapıtı Utopia dünya klasikleri arasına girmiş ve bugün bile hâlâ merkal okunmaktadır. Neredeyse beşyüz yıl önce yazılmış olan Utopia'da, en geniş anlamıyla Hümanizm, yani insanlık sevgisi ve saygısı hakimdir. Kimseyi diğerinden üstün saymayan, sıradan insanların kurduğu bir devlet: Thomas More'un Utopia'sı. Bir yeryüzü cenneti. Yaklaşık beş yüz yıl öncesinden çağımıza dek eskimeden gelen bu klasik, Prof. Dr. Mina Urgan'ın incelemesiyle sunuluyor.

Sort by