• Welcome!
Total books

Classics

Children's Classics
58
Drama Classics
13
Fiction Classics
181
Horror Classics
6

Humor Classics
4
Misc Classics
3
Mystery Classics
43
Poetry Classics
24

Romance Classics
99
Sci-Fi Classics
29
Short Stories Classics
38
Sort by
Adalet: 26 Yazardan Tek Bir Hikaye

Adalet Sen Uyuyabilirsin ama Vicdanın Asla Aslında hiçbir zaman unutmuyorsunuz, sadece yaralarınızın üzerini bir doku kaplıyor ve hayatınıza devam ediyorsunuz…

Çamur Prenses
Çamur Prenses Sented by Paul

Yürüyebileceğim yol yok Ne büyük yanılgı Son kez izleyeceğim bir köşede Son kez uyuyuşunu Onlarca kez yetişemedim uykuna Sıradan cazibelere yetiştim durmadan

Şeytani
Şeytani Sented by Luis

"Vazifelerine karşı mazur görülemeyecek ilgisiz hal ve tavırları sonucu kurumun resmi evraklarında hayatî sayılabilecek karışıklıklara neden olmasından ve ayrıca işyerine adeta bir kavgadan çıkmış gibi suratı berbat bir halde gelmesinden dolayı, Yoldaş Korotkov, ayın 25'inin tramvay ücreti dahil kendisine ödeme yapılmak üzere, ayın 26'sı yani bugün itibariyle işten çıkarılmıştır."

Sevgili Milena: Milena'ya Mektuplar

Kafka, yapıtlarını Çekçeye çeviren Milena'ya, istirahata çekildiği Meran'dan mektuplar yazar. Dostça başlayan mektuplaşmalar bir süre sonra tutkulu bir aşka dönüşür. Üstelik yalnız mektuplarda kalan bir aşktır bu.

Bir Muadele-i Sevda
Bir Muadele-i Sevda Sented by Musa

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Bir Muadele-i Sevda romanı ilk olarak İkdam gazetesinde tefrika edildikten sonra ayrıca Maârif nezareti celîlesinin ruhsatıyla İkdam matbaasında 1899’da (1315) kitap olarak basılmıştır.

Mürebbiye
Mürebbiye Sented by Luis

Mürebbiyede, ülkesi Fransada dikiş tutturamayarak İstanbula gelen ve bir ailenin konağına mürebbiye olarak giren Anjelin öyküsü anlatılır.

Şık
Şık Sented by Shon

Hüseyin Rahmi, Şıpsevdi romanının kaynağı olan Şık'ta, bizlere Tanzimat romanının gözde tiplerinden bir örnek sunuyor. Hem acınacak hem de gülünecek bir tip bu.

İffet
İffet Sented by Luis

Hüseyin Rahmi Gürpınar, İffet adlı romanında aşk ve namus konularını irdeliyor. Romanın kahramanı İffet, açlıkla namus kavramı arasında bocaladıktan sonra ölümü yeğliyor. Yazarın hem duygulandıran hem öğreten bir yapıtı daha...

Şeytanname
Şeytanname Sented by Luis

Gogol, hicvini korku unsurlarından yoğurmuştu; eserleri her türlü garabetin meskeni, yaşam alanına dönmüştü. Cinler ve şeytanlar korkutup kaçan figürler değil, ana kahramanları olmuştu. Gogol’den sonra evsiz kalan üç harflilere başlarını sokacakları eserler veren de Bulgakov idi. Bir akrabalık bağını takip etmemizi mümkün kılan da, her türlü gotik zevatın hem Gogol, hem de Bulgakov’un eserlerinde korkuturken güldürmesiydi. Hâlâ daha olanca ağırlığıyla küçük in-sanlarını ezen meşhur devlet bürokrasisiyle toplumsal bellekler bu iki ismin eserlerinde hesaplaştılar.

Biz Hayvanlar
Biz Hayvanlar Sented by Paul

Bu kitap Çirkin Ördek Yavrusu’nu anlatıyor, ailesini ve kendini tanıma ve belki de onu o yapan gerçek aileyi bulma sürecini.

Metres
Metres Sented by Luis

“Aşk ve alakaya karşı acaba kaçıncı asr-ı medeniyette sigorta şirketleri teessüs edecek? Hani ya öyle hayırlı bir şirket vücuda getirilse bedel-i taksiti her ne olursa olsun verir, her nev’i bela-yı muhabbete karşı en evvel ben gönlümü temin ettirirdim. Mahalle yangınlarındaki telefat ahşaba, eşyaya aittir. Fakat sevda harikinde doğrudan doğruya insan yanıyor.”

По ком звонит колокол

В одном из лучших своих романов «По ком звонит колокол», написанном по впечатлениям от пережитого в Испании в годы Гражданской войны, классик литературы XX века Эрнест Хемингуэй остался верен главной теме своего творчества — теме любви и смерти, ответственности человека за все, что происходит в мире.

Крестный отец
Крестный отец Sented by Paul

Роман, опубликованный в 1969 году, вознес Марио Пьюзо на вершину американского литературного Олимпа. Это был потрясающий триумф, и, как показало время, сага о клане дона Вито Корлеоне до сей поры остается лучшим произведением о мафии.

Великий Гэтсби
Великий Гэтсби Sented by Michael

В сознании современников Фрэнсис Скотт Фицджеральд был и остается не просто писателем, но живой легендой, воплощением духа времени. В 1920 – х годах он стал кумиром американской молодежи, которая видела в нем блистательного выразителя собственного мироощущения. Эта репутация закрепилась за ним навечно, и даже сегодня американская критика продолжает именовать его певцом «джазового века».

Гроздья гнева
Гроздья гнева Sented by Luis

Написанная на основе непосредственных личных впечатлений книга Стейнбека явилась откликом на резкое обострение социально-экономической ситуации в США в конце 30-х годов. Летом 1937 года многие центральные штаты к западу от среднего течения Миссисипи были поражены сильной засухой, сопровождавшейся выветриванием почвы, «пыльными бурями».

Триумфальная арка

Роман «Триумфальная арка» написан известным немецким писателем Э.М.Ремарком (1898–1970). Автор рассказывает о трагической судьбе талантливого немецкого хирурга, бежавшего из фашистской Германии от преследований нацистов.

Othello
Othello Sented by Luis

Tragedy takes hold as the cunning and hateful Iago drives the heroic Moor of Venice first to suspicion, then to homicidal rage against his love Desdemona, in one of the Bard's darkest plays.

The Choice man
The Choice man Sented by Luis

What if there was a chance to go back and change one life-altering event in someone's life?

Wild Born (Spirit Animals #1)

Four children separated by vast distances all undergo the same ritual, watched by cloaked strangers. Four flashes of light erupt, and from them emerge the unmistakable shapes of incredible beasts - a wolf, a leopard, a panda, a falcon. Suddenly the paths of these children - and the world - have been changed for ever. Enter the world of Erdas, where every child who comes of age must discover if they have a spirit animal, a rare bond between human and beast that bestows great powers to both. A dark force has risen from distant and long-forgotten lands, and has begun an onslaught that will ravage the world. Now the fate of Erdas has fallen on the shoulders of four young strangers ...and on you.

Sort by