• Welcome!
Total books
Book Detail
Download Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi free book as pdf format

Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi

Pratik Aklın Eleştirisiyle birlikte Kant'ın Etikle ilgili iki ana yapıtından biri olan ve bu Eleştiriden önce yayınlanan Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesinde Kant, günlük yaşamda eylemde bulunurken, kendimizle ilişkimizde temelini bulan ahlaklılığın olanağının koşullarını serimliyor. This link for educational purpose only. Please remove file from your computer after familiarization.

Kant'a göre ahlaklılık, başkalarıyla ilişkilerimizde istediklerimizin her türlü kiqşisel çıkardan bağımsız olmasında bulunur. Ancak kendimizi ve başkalarını böyle çıkarlar için araç olarak değil, amaç olarak görerek eylemde bulunduğumuzda ahlaklı oluruz. Kişisel ve grupsal çıkarların oluşturduğu eylemler karşısında, çıkarsız hiçbirşey yapılamayacağı kanısının yaygın olduğu dünyamızda, Kant bu kitapta, erdemli yaşamının onsuz olunamıyacak bir koşuluna -başkasını amaç olarak görme koşuluna- güçlü bir ışık tutuyor.

Book year:

Book pages: 98

ISBN: 9757748113

Book language: tr

File size: 3.20 MB

File type: pdf

Published: 28 July 2018 - 14:30