• Welcome!
Total books
Book Detail
Download Alexander Kluge free book as pdf format

Alexander Kluge

Alexander Kluge is best known as a founding member of the New German Cinema. His work, however, spans a diverse range of fields and, over the last fifty years, he has been active as a filmmaker, writer and television producer. This link for educational purpose only. Please remove file from your computer after familiarization.

Alexander Kluge is best known as a founding member of the New German Cinema. His work, however, spans a diverse range of fields and, over the last fifty years, he has been active as a filmmaker, writer and television producer. This book - the first of its kind in English - comprises a wide selection of texts, including articles and stories by Kluge, television transcripts, critical essays by renowned international scholars, and interviews with Kluge himself. It will be a valuable resource for students and scholars in the fields of film, television, and literary studies, as well as those interested in exploring the intersections between art, politics, and social change.

 

Alexander Kluge is vooral bekend als een van de oprichters van de Nieuwe Duitse Cinema. In de afgelopen vijftig jaar was hij naast filmmaker ook schrijver en tv-producent. Dit boek biedt de lezer een uitgebreide inleiding tot de belangrijkste thema's, problemen en ideeën uit Kluges baanbrekende films, televisie- en literaire producties. Het brede overzicht van teksten in deze collectie - met inbegrip van artikelen en verhalen van Kluge, kritische essays door gerenommeerde internationale wetenschappers, televisietranscripten en interviews met Kluge zelf - is waardevol voor studenten en wetenschappers op het gebied van film-, televisie- en literatuurstudies, en voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de raakvlakken tussen kunst, politiek en sociale verandering.

Book year:

Book pages: 440

Book language: en

File size: 14.89 MB

File type: pdf

Published: 25 January 2023 - 17:00

Book Detail
Category Author