• Welcome!
Total books
Book Detail
Download Aşka ve Kadınlara Dair (Aşkın Metafiziği) free book as pdf format

Aşka ve Kadınlara Dair (Aşkın Metafiziği)

Bir şey ne kadar soylu ve mükemmel ise onun olgunluğa erişmesi de o kadar geç ve yavaştır. This link for educational purpose only. Please remove file from your computer after familiarization.

Erkek akli melekesinin ve ruhi kabiliyetlerin oldunluğuna yirmi sekizinden önce nadiren ulaşır; kadınlar ise henüz on sekiz yaşlarında; fakat kadınların durumunda bu çok zayıf ve dar sınırlar dahilinde gerçekleşir. Bu sebepten ötürüdür ki kadınlar bütün hayatları boyunca çocuk kalırlar, çünkü her zaman içinde bulundukları ana sıkı sıkıya bağlı kalarak sadece kendilerine en yakın olanı, olmak üzere olanı görürler, gerçek yerine bir şeyin görünüşüne teslim olurlar ve en önemli işlere karşı önemsiz şeyleri tercih ederler...

Book year:

Book pages: 80

ISBN: 9754686210

Book language: tr

File size: 460.43 KB

File type: pdf

Published: 28 July 2018 - 08:30