• Welcome!
Total books
Book Detail
Download Benim Savasim free book as pdf format

Benim Savasim

Yirminci yüzyıl siyasal tarihi açısından önemli bir yapı olan bu eserde Hitler, ‘nasyonal sosyalizm’ adını verdiği dünya görüşünün açıklamasını yapar ve amaçlarını bildirir. Hitler’in siyasal ve ekonomik tezlerinin yer aldığı, kapitalizm ve Marksizmin eleştirildiği bu kitap, aynı zamanda bir otobiyografi olması nedeniyle çok önemlidir. This link for educational purpose only. Please remove file from your computer after familiarization.

Yirminci yüzyıl siyasal tarihi açısından önemli bir yapı olan bu eserde Hitler, ‘nasyonal sosyalizm’ adını verdiği dünya görüşünün açıklamasını yapar ve amaçlarını bildirir. Hitler’in siyasal ve ekonomik tezlerinin yer aldığı, kapitalizm ve Marksizmin eleştirildiği bu kitap, aynı zamanda bir otobiyografi olması nedeniyle çok önemlidir.

Kapitalizme ve Marksizme karşı yeni bir politik sistemin önerisi sunulmaktadır ; bu bakından Kavgam’da Hitler’in kendi politik kuramları yazılı haldedir. Hitler parlamenter demokrasinin eleştirisini yapmış, milliyetçiliğin karşıtı olan enternasyonalizmi dönemin sosyopolitik koşulları altında kötülemiş, İdealleri üzerine kurulu ‘Büyük Almanya’ hedefini açıkça dile getirmiştir.

Eğer Kavgam’ı ciddiye alarak okusaydık, II. Dünya Savalının çıkmasına engel olurduk.

Book pages: 301

Book language: tr

File size: 1.96 MB

File type: pdf

Published: 13 October 2017 - 09:00