• Welcome!
Total books
Book Detail
Download Deccal free book as pdf format

Deccal

Deccal Antichrist, Nietzsche`nin çıldırmadan önce "Tüm Değerlerin Yeniden Değerlendirilmesi" başlığı altında dört par çadan oluşacak eserinin ilk ve tek tamamlanmış bölümüdür. This link for educational purpose only. Please remove file from your computer after familiarization.

Burada Nietzsche İsa Düşmanı olan Deccal adıyla hristiyanlığa lanet yağdırır. Modern Batının tinsel temeline karşı savaş ilan eder.
"Hıristiyanlığı mahkûm ediyorum; Hıristiyan kilisesine, bir savcının ağzından çıkabilecek en korkunç suçlamayı yöneltiyo rum. O, bana göre, düşünülebilecek yozlaşmaların tamamından daha büyüktür; olabilecek yozlaşmaların en kötüsüdür, olabilecek en uç yozlaşma istemidir

Book year:

Book pages: 104

ISBN: 6054523276

Book language: tr

File size: 496.24 KB

File type: pdf

Published: 27 July 2018 - 19:30