• Welcome!
Total books
Book Detail
Download Demirciler ve Simyacılar free book as pdf format

Demirciler ve Simyacılar

Eliade bu kitabında madencilik, demircilik ve metal işciliği gibi mesleklere özgü bazı mitleri, ayin ve simgeyi dinler tarihi açısından ele alıyor. This link for educational purpose only. Please remove file from your computer after familiarization.

Yazarın amacı, bilim tarihini inceleyen uzmanlarınkinden tümüyle farklı. Eliade burada arkaik toplumların madde karşısındaki tavırlarını inceliyor; insanoğlunun cevherlerin varoluş biçimini değiştirebilme gücüne sahip olduğunu anlayınca yaşadığı tinsel maceraların izini sürmeye çalışıyor.

Book pages: 264

Book language: tr

File size: 2.92 MB

File type: pdf

Published: 13 June 2018 - 10:30