• Welcome!
Total books
Book Detail
Download Felsefeye Giriş Temel Kavramlar ve Kuramlar free book as pdf format

Felsefeye Giriş Temel Kavramlar ve Kuramlar

Kazimierez Adjukiewicz ünlü Polonyalı mantıkçı ve felsefecidir. Dilden mantığa, felsefeden öğretime, bilimden sosyal konulara dek hemen her alanda kalem oynatmış olan Adjukiewicz çağımızın en önemli yazar ve düşünürlerindendir. This link for educational purpose only. Please remove file from your computer after familiarization.

Onun bu kitabı, yazarın görüşlerinin varlığını arka planda hissettirerek, bir dizi yanıtın savunuculuğunu yapmak yerine, okuyucuyla felsefede sorulan temel sorularla ve bu sorulara verilen yanıtlarla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Güçlü ve açık bir zihin, kitabın her sayfasında işbaşındadır. Kitap yalnızca anlaşılması oldukça kolay olan bir felsefeye giriş kitabı olmakla kalmayıp, okuyucuya birkaç satır içinde bir argüman ya da öğretinin özüne nüfuz etme olanağı sağlayan olağanüstü anlaşılır bir eserdir.

Book year:

Book pages: 168

ISBN: 9755200045

Book language: tr

File size: 8.54 MB

File type: pdf

Published: 27 July 2018 - 13:30