• Welcome!
Total books
Book Detail
Download Her Sözcüğün Bir Öyküsü Var free book as pdf format

Her Sözcüğün Bir Öyküsü Var

ADEM (Adam) İbranice’de toprak anlamına geliyor (insan topraktan yaratılmadı mı?). Ana tanrıça Hepa Anadolu’ya taşınınca Hebe olup Olympos tanrılarına NEKTAR (necr=ölüm sözcüğünden türemiş ölümsüzlük içkisi) şerbeti sunan saki, Anadolu göçmenlerince Yüreselim’e (yani Kudüs’e) taşınınca Heve, yani HAVVA anamıza dönüşür. Antik söylencelerde ilk kadın HAVVA değil PANDORA’dır. Zeus’un emriyle Hephaistos’un bütün öteki tanrıların da yardımıyla yarattığı PANDORA, "bütün tanrıların armağanı" anlamına gelen bir addır. Yunancada div- kökünden gelen ZEUS sözcüğü zeu- ve di- diye söylenir ki (Fransızcada tanrı=dieux/diyö) "gök"ü anlatır. ZEUS gök tanrıdır yani. This link for educational purpose only. Please remove file from your computer after familiarization.

Öte yandan, LOS ANGELES adını eski bir Meksika kilisesinden almıştır. MERCEDES, kökende otomobil edinme meraklısı Avusturyalı Emil Jellinek’in kızının adıdır. BİKİNİ mayo adını Pasifik’teki Bikini Atolü'nden almıştır. Paris BİSTRO’larının adını Beyaz Ruslar armağan etmiştir Fransızlara ve "bistro" sözcüğü Rusça "acele" anlamına gelmektedir. KÜRDAN’daki kür temizlemek (=curer) fiilinden, KÜRTAJ’daki kür kazımak (=cureter) fiilinden gelmektedir vb.

Her sözcüğün böylesine kendine özgü öyküsü bulunmaktadır. Ve işte bu kitapta 700 dolayında öykü yer almaktadır.

İlk baskısı, sözcüklerin nasıl doğduğunu, ne anlama geldiğini, kimi sözcüklerin anlamlarının zaman içerisinde nasıl değişime uğradığını merak edenlerce hem öğretici hem de eğlendirici zengin içeriğiyle beğenilen Her Sözcüğün Bir Öyküsü Var'ın genişletilerek zenginleştirilmiş içerikli ve görsel malzemeyle donatılmış 3. baskısının da geniş bir okur kitlesine sesleneceğinden kuşku duymuyoruz.

Book year:

Book pages: 336

ISBN: 9757064077

Book language: tr

File size: 8.99 MB

File type: pdf

Published: 27 June 2018 - 22:30