• Welcome!
Total books
Book Detail
Download Kırılgan Temas free book as pdf format

Kırılgan Temas

Eleştirel düşüncenin günümüzde ulaştığı düzeyi temsil edecek nitelikteki yazarlardan yaptığımız özel derlemelerdir. Metis Seçkileri. Kavrayış ve sezgileriyle yaşadığımız çağın dününce iklimine katkıda bulunmuş yazarlardan örnekler sunuyor bu dizide. This link for educational purpose only. Please remove file from your computer after familiarization.

Başka bir ülkede yaşayan bir yazarı Türkçe'de tanıtırken, sözkonusu iki toplum arasındaki dil, kültürel birikim, yayınlanmış ve yayınlanmamış öncüller gibi farklılıkların getirdiği güçlükler var. Türkiye'deki okuma ortamının kendine özgü koşullarına gözönünde tutarak hazırladığımız seçkilerle bu güçlüğü aşmak, eleştirel düşünceli Türkçe'de tartışılabilir kılmak istiyoruz.

Book year:

Book pages: 312

ISBN: 9753423717

Book language: tr

File size: 5.63 MB

File type: pdf

Published: 26 July 2018 - 18:30