• Welcome!
Total books
Book Detail
Download MEHEMMED EMİN RESULZADE Ensiklopediyasi free book as pdf format

MEHEMMED EMİN RESULZADE Ensiklopediyasi

Bu ensiklopediya Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi M.Ə.Rəsulzadənin həyat və fəaliyyətinə həsr edilib. İlk dəfədir ki, M.Ə.Rəsulzadənin həm Azərbaycanda, həm də mühacirətdəki fəaliyyəti geniş araşdırılır. Ensiklopediyada M.Ə.Rəsulzadənin bütün yazılarının və əsərlərinin ümumi biblioqrafiyası da verilib. Kitabdakı çoxlu sayda fotolar, arxiv sənədləri və yeni məlumatlar ilk dəfədir ki, oxuculara təqdim edilir.Ensiklopediyadan elm adamları, siyasi xadimlər, diplomatlar və tədqiqatçılar faydalana bilər. This link for educational purpose only. Please remove file from your computer after familiarization.

“...Bir gün həyatınızı yazacaq bəxtli bir Türk gənci, yaxud da
şəxsiyyətinizi canlandıracaq bir Türk sənətkarı, ömrünüzün hər dövrünü
qavrayıb anladıqca “nə şərəflidir mənə ki, bu yaşamağa dəyər səhifələri
canlandırıram” – deyə sevinəcəkdir, bunların əsərlərini oxuyan və ya seyr
edənlər də Sizi daima sonsuz məhəbbət, hörmət və rəhmətlə
anacaqlardır”.

Book year:

Book pages: 504

Book language: az

File size: 74.87 MB

File type: pdf

Published: 05 October 2017 - 19:00