• Welcome!
Total books
Book Detail
Download Tanrı ve Felsefe free book as pdf format

Tanrı ve Felsefe

Tanrı ve felsefe metafiziğin en önemli konusu olan Tanrının varlığı problemini ele alır.Gilson'a göre akıl, Tanrının varlığı konusunda çok önemli ve ikna edici şeyler söyleyecek güçtedir. This link for educational purpose only. Please remove file from your computer after familiarization.

Felsefe Tarihi, bu hükmün doğru olduğunu göstermektedir.Dini konularda düşünmenin pek fazla yarar sağlamayacağının öne süren katı pozitivist ve maddeci görüşlerin, ilim ve fikir dünyasındaki çekiciliklerini yitirmiş olmaları, Tanrı ve felsefe ilişkisini yeniden ciddi bir felsefe problemi haline getirmiştir,

Book year:

Book pages: 120

ISBN: 9758109332

Book language: tr

File size: 5.25 MB

File type: pdf

Published: 26 July 2018 - 14:30