• Welcome!
Total books
Book Detail
Download Yöntem Üzerine Konuşmalar free book as pdf format

Yöntem Üzerine Konuşmalar

Yöntem Üzerine Konuşmalarda hep karmaşıktan basite inerek, gerçeği kuşatmaya yarayacak kuralları bir bir saydı. Felsefeyi, bütün İnceleme kitaplarının Latince yazıldığı bir çağda, Fransızca yazarak ve "Sağduyu dünyada en iyi bölüştürülmüş şeydir" diyerek, herkesin, anlayabileceği bir duruma indirgedi. This link for educational purpose only. Please remove file from your computer after familiarization.

Descartes her tür araştırmanın pratik niteliği
üzerinde ısrarla durur. Ona göre en önemli bilimlerden mekanik,
insanlara yardım edecek makineleri yapma sanatı; tıp, vücudu ve ruhu
tedavi etme sanatı; ahlâk, mutlu yaşama sanatıdır.
Kesin olan bir şey var.
Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek.
Şüphe etmek düşünmektir.
Düşünmekse var olmaktır.
Öyleyse var olduğum şüphesizdir.
Düşünüyorum, o halde varım.
İlk bilgim bu sağlam bilgidir.
Şimdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden çıkarabilirim.
Tek bildiğim hiç bir şey bilmediğimdir.
Cogito Ergo Sum Je pense, done je suis

Book year:

Book pages: 80

ISBN: 6054099337

Book language: tr

File size: 596.54 KB

File type: pdf

Published: 26 July 2018 - 05:30